Eksempel på fremtidsfuldmagt

Skrevet d. 02/02/2022 af

Eksempel på fremtidsfuldmagt

Dette indhold er sponsoreret. 

En fremtidsfuldmagt er en måde at sikre sig selv på i fremtiden, hvis den triste situation opstår, at du ikke længere kan tage vare på dig selv. Dog kan det være svært at vide, hvad der skal stå i en fremtidsfuldmagt. Her gives der et par eksempler på, hvad en fremtidsfuldmagt kan indeholde.

Hvad kan en fremtidsfuldmagt bruges til?

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt, har du selv indflydelse på, hvem der skal varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv kan. Fremtidsfuldmagten træder først i kraft, hvis du havner i en situation, hvor du ikke kan tage vare på dig selv og dine forhold. Indtil da vil fuldmagten ligge uvirksom i Fremtidsfuldmagtsregistret. Læs mere om, hvad fremtidsfuldmagten kan indeholde under fremtidsfuldmagt eksempel.

Fremtidsfuldmagt eksempel

En fremtidsfuldmagt kan indeholde økonomiske og personlige forhold. Det er dig som fuldmagtsgiver, der bestemmer indholdet af fremtidsfuldmagten. Du kan også begrænse fuldmagten til kun at omfatte enkelte forhold eller omfatte alle økonomiske og/eller personlige forhold.

Hvis du vælger at begrænse fuldmagten til kun at omfatte enkelte forhold, så skal du oplyse præcist, hvad der skal være omfattet.

Uanset fremtidsfuldmagtens omfang har du som fuldmagtsgiver personlig handlefrihed. Det betyder, at fremtidsfuldmægtigen ikke kan tvinge dig til at udføre eller undlade en handling. Det betyder også, at fremtidsfuldmægtigen ikke kan indgå ægteskab eller oprette testamente på dine vegne. Derudover kan fremtidsfuldmægtigen heller ikke flytte dig på plejehjem imod dit ønske.

Krav til fremtidsfuldmagt

For at kunne oprette en fremtidsfuldmagt, skal du være fyldt 18 år og i stand til at handle fornuftsmæssig. Når fremtidsfuldmagten træder i kraft, må udpeget fremtidsfuldmægtig ikke være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.

Du bestemmer selv, om du vil indsætte én eller flere fremtidsfuldmægtige. Dog er det her vigtigt, at du tager stilling til, hvornår og hvordan de pågældende skal træde i funktion. Her kan du eventuelt beslutte, at de træffer beslutning i forening, eller at de varetager hver deres område. Du kan også beslutte, at én af de udpegede fremtidsfuldmægtige skal være den primære. Her vil de øvrige (subsidiære) først træde i funktion, hvis den primære fuldmægtige ikke vil eller kan varetage funktionen som fremtidsfuldmægtig.

Lad Legal Desk hjælpe dig

Hos Legal Desk kan du nemt og hurtigt oprette en fremtidsfuldmagt. Det eneste, du skal gøre, er at udfylde en online formular, hvor du angiver, hvad der skal være gældende, hvis fremtidsfuldmagten en dag skulle træde i kraft. Når du har udfyldt formularen og betalt, sørger Legal Desk for at registrere fremtidsfuldmagten i registret for fremtidsfuldmagter.

Herefter skal du huske at underskrive fremtidsfuldmagten fysisk foran en notar. Lige så snart fremtidsfuldmagten er underskrevet foran notar, er den gyldig. Dog vil den først træde i kraft, såfremt det skulle blive nødvendigt.

Huskeseddel